PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 11. JUNI 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 17. Jun 2024

 

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 11. JUNI 2024 KL. 19:00 – HEER GRENDEHUS 

 

Ordstyrer: Kjersti Pettersen 

Referent: Wenche Skau 

Tellekorps: Tonje og Helene 

Sjekk av medlemslister: Tone Ellingsen og Kjersti Ørgersen 

Undertegne protokoll: Yvonne og Silje 

Godkjenne innkalling: JA 

Antall fremmøtte: 67 

 

Sak 

  • Leie av hall ved Drøbak ridesenter v/ Hallkommite: Eva Tønnesen, Tone Ellingsen og Kjersti Ørgersen
  • Informasjon sendt ut til alle medlemmer i forkant

 

Avstemning Ja eller nei til hall: Enstemmig JA, 67 av 67