Som medlem i Drøbak Hundeklubb får du kurs til rabatterte priser og diverse medlemsfordeler.

For å bli medlem må du registrere deg hos NKK og for å melde deg på kurs og få tilgang til all medlemsinformasjon må du opprette en profil på nettsiden. 

Profil på nettsiden

Alle som skal melde seg på kurs hos Drøbak hundeklubb må ha en profil på vår nettside. Dette er uavhengig om du er medlem av Drøbak Hundeklubb eller ikke.

Du kan enkelt opprette en profil når du melder deg på kurs eller ved å trykke her.


Medlem i Drøbak Hundeklubb

For å bli medlem av DHK og ta nytte av våre medlemsfordeler og reduserte kurspriser må du registrere dette på NKK sine nettsider.

Årskontingent i Drøbak Hundeklubb er:
Enkeltmedlem: Kr. 400,-
Husstandsmedlem 100,-
Juniormedlem (t.o.m. 15 år): Kr. 200,- 

I tillegg til årskontingenten til DHK, kommer en grunnkontingent til NKK på kr. 333,. (gjelder ikke husstandsmedlemmer)
Årskontingent til DHK og grunnavgiften til NKK betales inn til NKK.

Grunnavgiften dekker abonnementet på medlemsmagasinet Hundesport, og gir fri tilgang til «Din Side» i NKKs DogWeb database. Her kan du benytte elektronisk påmelding til alle stevner, prøver og utstillinger, samt sjekke/oppdatere all info om deg selv (adresse, telefoner o.l.) og ditt hundehold.

Medlemsskapet i NKKs medlemsklubber følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

Husstands- og juniormedlemskap

Drøbak Hundeklubb kan også tilby:
Juniormedlem (t.o.m. 15 år): Kr. 200,- 
Husstandsmedlemskap.(kr: 100,-)

Denne typen medlemskap er det kun NKK (medlem@nkk.no) og Drøbak Hundeklubb admin(drobakhundeklubb@gmail.com ) som kan registrere. Betingelsen for et slikt medlemskap er at det kan knyttes til en av klubbens hovedmedlemmer, samt at personen som registreres med et husstandsmedlemskap har samme bostedsadresse som hovedmedlemmet.
Et husstandsmedlem betaler ikke grunnkontingent til NKK, og kontingenten til klubben er lavere enn for hovedmedlemmet. Ellers har vedkommende de samme medlemsfordelene som et hovedmedlem.

For innmelding av husstandsmedlem eller junior i Drøbak Hundeklubb send mail til:
medlem@nkk.no eller drobakhundeklubb@gmail.com med informasjon om:

Navn og NKK nummer på hovedmedlem i NKK/DHK (gjelder kun hustandsmedlem)
Navn, adresse, mail, telefonnummer og fødselsdato og dersom du skal bli hustandsmedlem; navn og NKK-nummer på hovedmedlem.

Dersom du har spørsmål eller noe er uklart, send oss gjerne en melding så skal vi hjelpe som best vi kan.