Styremøtereferater Referat fra styremøte: April 2023

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Apr 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb 
Dato: 02.04.2024                            / Drøbak Hundeklubbs lokaler 

Møte nummer 3.2024 

 


Deltagere: 

Kjersti, Mette. Wenche, Birgitte, Tone, Carina og Merethe 
Vara: Bettina, Kjersti Ø. og Tina 

Meldt forfall: 

 

Ikke møtt: 

 

Referent: 

Wenche  

Møtestart: 

19:00 

Møteslutt: 

21:00 

 


Sak 

Referat: 

Ansvar 

Frist 

1 

 

Referat og innkalling  

 • Godkjent 

Alle 

 

2 

 

 • Web Styret/web ansvarlig skal ha møte med valp/unghund. Merethe og Bettina stiller fra styret. Birgitte kaller inn til møte 

Therese 

 

3 

 

Taushetserklæring - Nye i styret 

Nye i styret signert 

alle 

 

4 

 

Borgertoget 

Tonje og Eva er ansvarlig 

Tina følger opp facebook-gruppen 

alle 

 

5 

Valp/grunnkurs under styret 

 • Forslag: komite med repr. fra styret (AG, LP, RL) 

 • Komite har ansvar for alle kurs under “andre” 

 • Komitemedl: Birgitte, Mette, Tina, Eva 

 • Birgitte kaller inn til møte 

alle 

 

6 

Mentalkurs 

 • Ingen maks antall på teori 

 • Praktisk del, 6 stk 

alle 

 

7 

Guider for hytte og appelplassen + Dugnad 

 • Oversikt over hvor utstyr skal plasseres 

 • Laminere bilder: henger, bua etc 

 • RL: sykkelstativ og hyller til bua – Wenche lager skilt 

 • AG: Carina lager skilt 

 • LP: Kjersti Ø lager skilt 

 • Smeller: Tone lager skilt 

 • Dugnad – 3 mai fra kl 17 – grill og kubb etterpå 

 • Grill – Merethe og Carina fikser 

Alle 

 

8 

 

Påmeldinger kurs for refusjon, studieforbundet 

 • Alle kurs og treninger med instruktør bør meldes til studieforbundet. Det må føres oppmøtelister/ påmelding til trening 

Tone/Kjersti 

 

9 

 

Rette tekster i Guide komitéer 

 • “Oppgaver for komiteer” legges ut på styrets fb til gjennomgang 

 • Styret sender epost til komiteene og ber om oppdatering av medlemmer 

 

 
Referat fra styremøte: Mars 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 5. Mar 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 05.03.2024 / på hytta

Møte nummer 2 - 2024

Deltagere: Kjersti, Silje, Tina, Tonje, Mette, Birgitte, Bettina, Tone, Merethe, Wenche

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00 - Møte slutt: 21:00
SAKReferat: Ansvar
1Referat og innkalling • Godkjent
Alle
2Mail fra valg komiteen –

Hei. Dette er hva vi har kommet frem til.  

Grethe trekker seg og både Line og Eva vil være med.    

Nestleder: Mette 2 år  

Medlem:  

 • Merete 2 år 

 • Carina 2 år 

Vara:  

 • Kjersti Ø. 1 år  

 • Tina J. 1 år  

 • Bettina 1 år 

Valgkomité:  

 • Line ønsker plass 

 • Eva ønsker plass  

Alle
3

Årsmøte papirer – 

 • Birgitte går igjennom plan/papirer for årsmøte - rette og sender oppdaterte papirer 

 • Årets navn! Legg ut på gruppene og be om forslag til Årets navn – frist 7 mars. 


Birgitte/ alle
4

«Inspeksjon» av hytta – 

 • Det settes av 45000,- til ny bod 

 • Bytter til kodelås på inngangsdøren til hytta 


Alle
5

Borgertoget – se vedlegg 

 • Mange har lyst til å være med i borgertoget – blir vi mange nok? Bindende påmelding? Bør være minimum 10-15 

 • De som ønsker å være med melder ifra til Eva/Tonje


Alle
6

Brev fra LP-satsingsgruppen – se vedlegg 

 • Birgitte redegjorde for bakgrunnen for klagen fra LP-gruppen. Birgitte sjekker når LP ønsker å trene på onsdager. Er det mulig å låne tid til Grunnferdigheter? 

 • Grunnferdigheter holder kurs på Folkvang vår 2024


Alle
7

Valp/grunnkurs under styret og ikke LP komiteen
Forslag sendt fra AG komiteen + 

 • Det ble diskutert frem og tilbake hvordan man evt kan omorganisere 

 • Avstemning; valp, unhund og miljø legges inn under andre: 7 stemmer for – Birgitte avventer – vara stemmer ikke 

 • Tar saken opp igjen i neste styremøte - organisering – hvem skal ha ansvar for organisering av kurs 


Alle
8

Bytte til sand på banen – se vedlegg 

 • Saken ble ikke tatt opp – se sak fra Eva vedr hall


Alle
9

Nosework – Smeller kommer med utdypende svar 

 • Kjersti forklarte hvorfor man ikke ønsker nosework i hytta 

 • Det er sendt utfyllende svar til gruppen 


Smeller
10

Mentalkurs - De har to varianter av mentalttreningskurset - det ene er en helg lørdag + søndag med foredrag lørdag + trening og konkurransetrening søndag. Og det andre er to ettermiddager med en kveld med foredrag og en kveld med trening. Den siste varianten kan også gjøres til en workshop variant med en hel dag trening.

 • Teorien passer for alle – Praktisk er rettet mot Rally 

 • Dele opp arrangementet, slik at man kan kjøpe billett til den delen man ønsker å delta på 

 • Sjekke i gruppene, hvem som er interessert 

 • Maks antall 


RL/
11

Guider for hytte og appelplassen  - se under 

 • Vårdugnad - ryddes – ta bilder om hvordan det skal se ut både ute og inne 


  1. sånn skal hytte se ut 

  2. Sånn skal uteområdet se ut, ink boder 

  3. Og de kan vell deles med alle instruktører + egentrenings gruppa? 


Alle
12Påmeldinger kurs for refusjon, studieforbundet 
Kjersti/Tone
13

Annet 

 • Eva var innom og informert om hall – ingen gode nyheter – mye politikk. Saken er fortsatt i spill hos kommunen. Flere alternativer kan være mulig. 

 • Påmelding kurs – bruker studieforbundet. Hvis man har et påmeldingssystem, kan man melde inn til studieforbundet. Vi jobber videre med løsning for påmelding. 

 • Henni har sendt brev til styret vedr ny nettside og idrettens online – Styret har svart til Henni. 

 • Hundekjøring - Therese har engasjert Monica Hallen fra Norges hundekjørerforbund som setter opp kurs med trekktrening 4 april. Det vil også komme info om løpetrening. 


Alle

Referat fra styremøte: Januar 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 23. Jan 2024

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 23.01.2024 / på hytta

Møte nummer 1 - 2024

Deltagere: Kjersti, Silje, Tina, Tonje, Mette, Birgitte, Bettina, Tone, Merethe, Wenche

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00 - Møte slutt: 21:00


SakAnsvar 
1

Årsmøte

• 19 mars 2024, kl 1900 i DHK – klubbhytte
• Hvem er på valg: Tonje (nestleder) Silje (medl) Merethe 
(medl) Mette (vara) Tine (vara) Bettina (vara) Grethe 
(valgkomite) Therese (valgkomite)¨

• Ikke på valg: Kjersti (leder) Birgitte (kasserer) Tone og Wenche (sekretær)

• Birgitte sender e-post og varsler – komiteene og medlemmer
• Wenche tar kontakt med Stine (leder i valgkomiteen) og gir oppdrag om å finne medlemmer som vil stille til valg

• Birgitte har kontakt med Siri (revisor) for regnskap og revisjon
• Wenche setter sammen papirer i samarbeid med Birgitte


Kjersti

Birgitte

Wenche


2

Budsjett 2024

• Smeller kr 7000,- (utstyr)
• RL kr 14000,- (utstyr)
• Trekkhundgruppe kr 17000,- (2 stk kickbike – må finne egnet/trygg lagring)
• AG kr 67900,- (diverse utstyr). Kr 16300,- er allerede brukt. 
• Barn og unge ber om 19300,-
• DHK Alle: 
Mentaltreningskurs med Ina Wold Eriksen kr 5000,-
Speil vegg på hjul kr 10000,-
Lystavle kr 19400,-
Det som settes av på budsjett er maks sum for året – det blir ikke bevilget ekstra penger utover dett

Birgitte 

Mette sjekker  med Ina3

Utgifter i kurs – eks lunsj – må dekkes i kursavgiften til kurset


Alle
4

Merethe (stefar) sjekker ytterdør m/karm + gulv som svikter inne i hytta + bod ute og prøver å gi ca pris. Det som MÅ gjøres tas inn i budsjett vedlikehold

Merethe
5

DM/stevner - Husk også å legge ut på hjemmesiden
• LP 25 mai • RL september • AG kommer


Alle
6

Kurs 2024 • Sporkurs m/ Mona Herjuaune - OK


Kjersti
7

Nosework
Kommet forespørsel om å sette opp kurs/trene nosework inne i hytta Styret sier nei til dette, da nosework ikke er en offisiell nkk-sport. Hvis nosework kommer inn under nkk, vil styret ta saken opp igjen

Alle
8

Grunnferdighetskurs
• Legger det under Annet med link fra Rally. Kurs som passer for alle som ønsker å trene grunn ferdigheter (ikke hverdags lydighet)Ønsker å sette opp kurset på onsdager, da det er ikke kapasitet på mandager – da er banen opptatt til kurs fra kl 1730 – 2100. Kjersti prøver å finne 6 onsdager hvor det ikke kommer i konflikt med valp/unghundkurs og LP-gruppe.

Kjersti / wenche
9

Instruktør valp/unghund og miljø Forhånds krav i forbindelse med søknaden om å bli instruktør  for valp og valpe- og unghundkursene ble gjennomgått


10

PC – styret innvilger inntil kr 3000,- til innkjøp av pc. Benyttes av sekretær og til andre klubb formål. Mette (Ole Eielsen) kjøper inn pc –Kjersti setter den opp.

Mette

Kjersti

11

Styremøte 2024

• 5 mars kl 1900 • 19 mars kl 1900 – Årsmøte• 2 april kl 1900• 7 mai kl 1900• 4 juni kl 1900Referat fra styremøte: Juni 2023

Postet av Drøbak Hundeklubb den 29. Jun 2023

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 09.06.2023/ Drøbak hundeklubbs lokaler

Møte nummer 6 - 2023

Deltagere: Kjersti, Birgitte, Tonje, Tone, Mette, Silje, Bettina, Tina og Wenche

Meldt forfall: Merethe

Ikke møtt:

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00

Møteslutt: 21:0
Referat fra styremøte: Mai 2023

Postet av Drøbak Hundeklubb den 25. Mai 2023

Styremøte Drøbak Hundeklubb

Dato: 09.05.2023 / på hytta

Møte nummer –5 - 2023

Deltagere: Kjersti, Birgitte, Tone, mette, Bettina, Tina og Wenche

Meldt forfall: Tonje, Merethe og Silje

Ikke møtt:

Referent: Wenche

Møtestart: 19:00

Møteslutt: 21:0