Årsmøte 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Feb 2024
Innkalling og årsmøtepapirer 

Tirsdag 19mars 2024 kl: 19.00 

 

Klubbhytta

Oberst Eriksens vei 34, 1445 Drøbak

 

 

InnholdDAGSORDEN

 1. Konstituering.
 2. Godkjenne forretningsorden.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å signere protokollen.
 5. Godkjenne de stemmeberettigede, forhåndsstemmer og fullmakter.
 6. Godkjenne innkalling.
 7. Godkjenne dagsorden.
 8. Behandle styrets årsberetning 2023.
 9. Behandle revidert regnskap 2023.
 10. Behandle forslag til budsjett 2024.
 11. Behandle innkomne forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingenter for 2025.
 13. Valg (kandidatene er blitt forespurt på forhånd).

 

SAK 1 – KONSTITUERING

Godkjenne forretningsorden: 

Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet. 

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.

Avstemningsregler:

Avstemning foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemningen skal foregå. 

Åpen avstemning over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn ett forslag kan votering foregå ved håndsopprekking. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet stemmer føres inn i protokollen.  

Avstemning kan avgjøres ved Simpelt flertall • Flest stemmer.
 Alminnelig flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller ikke.
 Absolutt flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller.
 Kvalifisert flertall • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall • Blanke stemmer teller.

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.  

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

SAK 2 – STYRETS ÅRSBERETNING 2023

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2023:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år,  
Nestleder: Tonje Mørkhagen, PÅ VALG 
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år 
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år 
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år 
Styremedlem: Silje Merethe Sørvig, PÅ VALG 
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, PÅ VALG 
Vara: Bettina Hasle, PÅ VALG 
Vara: Mette Fogstad Eielsen, PÅ VALG 
Vara: Tina Johannessen, PÅ VALG 

Valgkomite 

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år, 
Medlem: Grethe Tangberg, PÅ VALG   
Medlem: Heidi Mørkhagen Granum, 1 år 
Vara: Therese Pettersen, PÅ VALG  

Revisor: Siri Sponberg, 1 år PÅ VALG  
Vararevisor: Trude Brenden, 1 år PÅ VALG  

STATUS MEDLEMMER 2023: 
Antall medlemmer pr. 31.12.2023: 371 medlemmer. 
Det har vært holdt 10 styremøter.

OPPSUMMERING AV 2023:
Det har vært 422 deltakere på kursene i Drøbak hundeklubb 2023.
Det har vært ekvipasjer på introkurs, og ekvipasjer på videregående/oppfølgingskurs.

VALP- OG UNGHUNDKURS:

Som vanlig har det vært holdt 4 valpe- og valp- og unghundkurs og med totalt 60 deltakere.   Det viser at det fortsatt er et stort antall deltakere som kommer på kursene til tross for at den økonomiske situasjonen skal ha endret seg for de fleste. Flotte tilbakemeldinger hvor kursdeltakerne bl.a. peker på at instruktørene tilrettelegger slik at alle får stort utbytte av kursene uavhengig av rase og nivå. Stor takk til instruktørene Torill Sander, Heidi Mørkhagen Granum, Henni Haraldsen, Wenche Skau, Mette Fogstad Eielsen og Birgitte Lysbakken.

LP-SATSING:
 Gruppen var så heldig å få Beth Vilbo som er på landslaget som instruktør i 2023. Det er åtte ekvipasjer som har trent i år. Halvparten har konkurrert på offisielle LP-stevner. Det blir to ekvipasjer til som blir med i gruppen i 2024, og antallet blir da 10 aktive. Det tar naturlig nok tid å bygge opp en LP-gruppe da Rallylydighet har vært veldig populært de siste årene. Det er imidlertid viktig å ha en lydighetsgruppe i klubben da det er tydelige tegn på at antall deltakere på LP-stevner øker. Gruppen er derfor utrolig glad for at Beth også vil være LP-instruktør for klubben i 2024.

Gruppen hadde en egen juleavslutning på Peppes Pizza hvor det kun var et forfall. Tone Ellingsen, Torill Sander, Henni Haraldsen, Nathalie Nielsen, Kristin Jacobsen, Martine Winther Urdal, Kjersti Ørgersen og Birgitte Lysbakken deltok. Veldig hyggelig at så mange ville tilbringe kvelden sammen.

Klubben har et offisielt LP-stevne lørdag 25. mai i år på appellplassen, og hele gruppen gleder seg til at både Kjersti med Jeppe og Martine med Nero skal debutere i klasse 1.   Dette blir raser som vanligvis ikke konkurrerer så ofte i lydighet, og noe som blir en veldig god reklame for klubben vår.

MILJØTRENINGSKURS:
DHK arrangerte to Miljøtreningskurs i 2023 med totalt 12 deltagende ekvipasjer. Vår erfaring er at på miljøtreningskursene kan det komme ekvipasjer med til dels store utfordringer. Ofte er det eiere av unghunder i verste hormonalder – opptil 2 år – som melder seg på. Felles for disse er at de ikke har fulgt opp treningen gjennom valpetiden, og møter på grunn av dette ekstra utfordringer når valpen blir unghund. Mange mistolker hundens adferd og menneskeliggjør den. Det kreves derfor spesielt mye av instruktører som holder dette kurset – både i å lese hund, kunnskap om ulike raser og problemløsing. 

Wenche og Mette, som var instruktører på første kurset, opplevde selv med få deltakere at det var krevende å følge opp alle tilstrekkelig. Derfor var de veldig takknemlige for at Torill var med som deltaker og kunne steppe inn som "spesiallærer" for ekvipasjen med størst utfordringer!

På årets andre kurs var det kun fem deltagende ekvipasjer og Henni – med flere miljøtreningskurs bak seg – stilte derfor alene som instruktør. Å ikke ha noen å samarbeide med på et slikt kurs, gjør det spesielt vanskelig å følge opp, tilrettelegge og finne løsninger for ulike problemer som oppstår. Vi ønsker derfor å unngå en slik situasjon i fremtiden.

Men kurset er populært, og ekvipasjene får mye igjen av å delta! Flere ytrer også ønske om å delta på samme type kurs ved en senere anledning. Kursene foregår på forskjellige steder i Drøbak og gir deltakerne ulike utfordringer hver kurskveld. Den ene kurskvelden på vårparten, var vi til og med på busstur! Det gikk veldig bra for alle sammen. Trivelige og rolige hunder, hyggelige passasjerer og bussjåfører som satte pris på "besøket".

Hver kurskveld bød på anledninger til å snakke om en rekke forskjellige temaer. Alt fra kontakt og kos til belønning og tips om hvordan små hundeførere med store, sterke hunder skal klare å få "skikk på bikkja". 

Flere av deltakerne hadde problemer med sine hunder, som utagering og stress, men vi så tydelig fremgang hos ekvipasjene utover i kurset. Eierne var flinke til å jobbe og tok til seg tips, råd og treningsmetoder og vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne siste kurskveld.

Ettersom kurset ofte tiltrekker seg utfordrende ekvipasjer og kan være krevende for yngre hunder, skal vi i 2024 teste med to ulike miljøkurs. Ett kurs likt som vi har holdt nå med aldersgrense over 6 måneder, og et kortere kurs med mindre forstyrrelser for yngre hunder (under 6 måneder). Vi ønsker å kunne tilby et kurs som er et mer naturlig neste steg etter valpekurs, i håp om at vi kan forebygge problematferd som vi ofte møter når hundene blir eldre.

RALLYLYDIGHET:

Det ble holdt to introkurs i 2023 med totalt 24 deltagere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker fortsatt, og på mandager er det 30-40 ekvipasjer som deltar i klasse 1 og 2. Noen av de som ble rekruttert fra introkursene har allerede debutert i konkurranser.

I konkurransegruppen er vi rundt 8 deltagere, og i 2023 har vi hatt fokus på å gå klasse 3/elitebaner og gi veiledning i det nye regelverket som trådte i kraft ved nyttår.

Klubben leide inn Ina Wold Eriksen til å holde kurs i det nye regelverket på starten av året. Det er mye nytt å forholde seg til, så dette var en nyttig gjennomgang.

Rallylydighetsgruppa har i samarbeid med Michelle Malmåsen utarbeidet et helt nytt kurs kalt Grunnferdigheter. Kurset skal bl.a. gi hunden et bevisst forhold til posisjoner, plassering og kroppskontroll. Kurset passer best for ekvipasjer som skal konkurrere i RL og/eller LP. Kurset ble satt opp to ganger i løpet av året og vi fikk svært gode tilbakemeldinger på at dette var nyttige og morsomme øvelser.

11.-13. august arrangerte Drammen Brukshundklubb Norgesmesterskap i rallylydighet og klubben hadde flere påmeldte deltagere. Vi gratulerer Therese Pettersen og Ipa som uoffisiell norgesmester i klasse 1, og Michelle Malmåsen og Cnø med en flott fjerdeplass i NM-finalen.

I september arrangerte klubben dobbelt rallylydighetsstevne sammen med Norsk Hovawart Klubb på Breivoll i Ås. Dette er første gang det blir arrangert dobbelt rallylydighetsstevne i Norge (dvs. at en ekvipasje fikk mulighet til å starte i to ulike konkurranser lørdag og det samme på søndag. Fire starter på en helg er en skikkelig utfordring!)

Det var til sammen over 400 påmeldte ekvipasjer.

Det var hardt arbeid både i forkant, underveis og etterpå, men vi fikk det til! Målsettingen vår om at alle som hjalp til også skulle få starte, gikk nesten. Det var, dessverre, noen som måtte stå over konkurransen på søndagen for at vi skulle klare å komme i mål med alt det praktiske.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakere i etterkant av stevnet, så klapp på skulderen og en stor takk til alle som hjalp til!

Også i 2023 arrangerte klubben «Trippel» i samarbeid med Moss og omegn hundeklubb og Follo Brukshundklubb. «Trippelen» er en uoffisiell konkurranse der klubbene hadde 20 påmeldte ekvipasjer hver, og hvor bedømmingen i klassene gjøres av klubbenes egne medlemmer. Arrangementet gir god trening i å være i en konkurransesituasjon.

Klubben har fått en ny instruktør i løpet av året. Velkommen som instruktør, Mette Fogstad Eielsen.

Til slutt, tusen takk til alle de flinke utøverne vi har i klubben som stiller opp like blide og positive hver mandag - uansett vær!

SMELLER:

Vi har hatt to intro kurs i Smeller, ett i februar med 5 ekvipasjer og ett i oktober med 7 ekvipasjer. 

På mandager har det vært en stabil gjeng på 5-10 deltagere som har hjulpet hverandre og trent i hytta. 

Vi venter på at regelverket skal gå igjennom, og har derfor måtte vente på å kunne delta på stevner eller selv arrangere stevner.

Flere av våre ekvipasjer deltok på en gjennomkjøring av klasse 1 og 2 i Drammen søkssenter. Her fikk vi virkelig testet våre kunnskaper, og fikk mange konstruktive tilbakemeldinger både på øvelsene og bedømmelsene.


 AGILITY:

Utfordringen med innetrening i vintermånedene er igjen sosialt og miljømessig en stor utfordring, og det begynner å bli prekært å få dette på plass for å kunne fortsette å ha det gode miljøet og samholdet som jo fortsatt er der.

Vinteren 2022/2023 var ag-gruppen tilbake i ridehuset, men det var sene treningstider. Men treningene ble gjennomført med masse bra baner, og svært god inspirasjon for de som deltar.

 

Nybegynnerkurs og barn/unge

I 2023 ble det gjennomført to ulike introkurs i agility, ett på våren og ett på høsten.

Etter helgene med introkurs ble det vanlige torsdagskurset gjennomført.
 Det er krevende for treningsmiljøet når den beste treningstiden på torsdager går bort til nybegynnertrening, samtidig som det er barn- og ungetrening på tirsdager fram til kl. 19.30. Vi ønsker oss flere timer i døgnet, slik at alle får trent bra.

Høsten 2023 var det rundt 25 barn og unge som trente. Mange av disse blir borte i løpet av vinteren fordi det går så lang tid til det er et treningstilbud igjen. Det blir spennende å se hvor mange som kommer igjen nå som vi i mars 2024 har startet opp igjen treningene.

Tilbudet for barn og unge vil videreutvikles i 2024.  De blir delt i to grupper fra 0-12 år og fra 12-18 år. De er nå fire ansvarlige er Bettina Hasle, Bjørg Astrid Johannessen, Eva Tønnessen og Lilly-Ann Myhrvold og styret vil bli holdt informert om deres arbeid videre.

Ingen behøver å konkurrere

Agility-gruppen er jo egentlig litt opptatt av at det skal være mulig å bare trene og ha det gøy med hund, og at man ikke behøver å dra rundt på konkurranser. Men så er det jo samtidig slik at det er så hyggelig og sosialt når flere drar av gårde og tester ut treningsarbeidet som har vært gjort i disse konkurransene, men alle skal vite: Man er like velkommen på trening selv om konkurranseambisjonene IKKE er der.

NM

NM i 2023 ble arrangert i Arendal, og klubben hadde to small lag i finalen, og ett medium-lag men det ble ikke medalje i år. De fremste prestasjonene ellers stod Vilde Jørdre Øybekk og geo ble Arnedalsmester (uoffisiell norgesmester) i klasse ekstra large, Carina Rønningen med Bixter var så nærme så nærme en medalje i klasse medium i NM, det ble en helt super fjerdeplass. Og mest rørende: Tonje Mørkhagen med Bella kom seg hele veien til finalen og ble nr 10 av 82 i NM!

Junior-NM

Her tok rett og slett Drøbak hundeklubb storeslem. Annie Tellnes tok alene to gull, både i medium og large-klassen med sine hunder Vanilje og Olympia, mens Kai Olsen tok gull i small klassen. Tilla Storaas med «lånehund» Binki tok sølv i smallklassen og Eva Marie Pedersen med Amira en flott 6. plass i klasse large.

LANDSLAG

Vala Hjorth-Jenssen og Saya kvalifiserte seg egentlig både til VM og Nordisk mesterskap i uttaksløpene i 2023. Det betyr at de er blant landets fire fremste ekvipasjer i mellom-klassen. Utrolig imponerende.

Junior-VM i England

Her hadde Drøbak hundeklubb med Annie Tellnes som startet med både Vanilje og Olympia. Annie og hundene gjorde nok en gang en fantastisk innsats under VM.Aldersgrensen er her 18 år, så i 2024 er Annie for gammel til deltakelse.

Sommerstevne

For andre gang ble det arrangert sommerstevne på kunstgressbanen bak Frogn videregående skole. At Frogn kommune og DFI nok en gang sa ja til dette er vi svært takknemlige for, og det gjelder også i 2024. Stevnet gir svært gode inntekter for oss.

Follo brukshundklubb stilte nok en gang med å låne ut både gjerde og utstyr. Vi er veldig takknemlig for å ha en så grei naboklubb. Men altså: det var en haug med mennesker som jobba fra 16-22 på fredag, fra 7-22 på lørdag og tilsvarende søndag. Det var ikke en sur mine å se noe sted, og agility-gruppa fikk utrolig mye skryt for akkurat det. At ingen var sure, men løste de utfordringer som måtte dukke opp. Det er bare å ta av seg og bøye seg i hatten for alle disse fine folka vi har i agilitygruppa. Her stilte ferske nybegynnere opp side ved side med de mer garva dugnadsfolka.

Til slutt må årets AG hunder for 2023 ikke glemmes (resultater hentet fra systemet

devent):

Kl 1: Trine Hallum og Perla

Kl 2: Tonje Mørkhagen og Noah

Kl 3: Vala Hjorth-Jenssen og Saya


SAK 3 – RESULTAT RAPPORT 2024

 

SAK 4 – REVISJONSBERETNING


SAK 5 – FORSLAG TIL BUDSJETT 2024

 

DRØBAK HUNDEKLUBB         FORSLAG TIL BUDSJETT 2024:

INNTEKTER:

Medlemskontingenter                                      kr.   135.000                                OVERSKUDD: kr. 140.700

DM/RL + LP                                                          kr      40.000

Auguststevnet                                                    kr.      80.000

Ag-innetrening                                                    kr.      15.000

Trippelstevnet                                                     kr.        6.000

Kurs                                                                       kr.    430.000    

Studieforbundet                                                 kr.      40.000

Tilskudd kommunale og private midler         kr.    100.000

Diverse inntekter (renteinntekter, brus)       kr.      20.000

Sum inntekter                                                      kr. 866.000

UTGIFTER:

Klubbarrangementer/møter                            kr.    10.000 

Styreutlegg                                                          kr.    39.000

Kontingenter NBF m.m.                                    kr.      6.000    

Konkurransekurs Ina                                          kr.      5.000

Oppgradering/utstyr LP-gruppa                      kr.    15.000

Oppgradering/utstyr RL                                    kr.    14.000

Oppgradering/utstyr Smeller                           kr.      7.000

Oppgradering/utstyr AG inkl Barn/Ungdom kr.    87.900

Lystavle                                                                kr.    19.400

Kickbike                                                                kr.    17.000

Mobil speilvegg                                                  kr.    12.000                

Data og kontorrekvisita                                     kr.    20.000

Strøm, septiktank + vedlikehold klubbhytta kr.  175.000 

Instruktørutgifter alle kurs                               kr.  275.000

Revisjonshonorar                                                               kr.      8.000

Diverse (sponsorkostnader, gaver, gebyrer) kr.    15.000

Sum utgifter                                            kr. 725.300

SAK 6 – MEDLEMSKONTINGENT 2025  

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2024. Dette betyr at Drøbak hundeklubb har følgende medlemskap med tilhørende kontingenter i 2024:  
Hovedmedlem kr. 400,-, Husstandsmedlem kr. 100,- og Juniormedlem 200,-.

Medlemsrekruttering  

Antall medlemmer pr 31.12 2023:  
 371 medlemmer derav:
325 hovedmedlemmer 
4 husstandsmedlemmer
19 juniormedlemskap
2 æresmedlemmer
21 instruktører

Drøbak hundeklubb har vært et tilbud for alle hundeinteresserte i Drøbak og omegn i 50 år.
I dag har vi 371 medlemmer på medlemslisten fra 4 til 80 år.

SAK 7 – OPPUSSING AV DRØBAK HUNDEKUBB

Styret er bekymret for hytta og appellplassen, og styret har derfor innhentet snekker som har kommet med følgende tilbakemeldinger:
Utgansdøren må repareres.
Boden ute er sliten og rotten. Det må lages ny.
Takrennene er overfylt med blader m.m. Dette må vi være flinkere til å fjerne. Det er slike tilfeller som ødelegger hus. Det er nødvendig å rense både tak og takrenner, og dette bør prioriteres til våren.

Klubben sliter med snø, overvann, dårlig drenering og avrenning på banen. Det vil for fremtiden bli forbudt med granulater (mulig 2030-2032), og Frogn kommune har allerede en visjon om null-utslipp av granulat i naturen da mikroplast er et stort problem.

Hvis vi bytter til sand blir det ingen utslipp/forurensning av granulater, og miljøet blir tatt hensyn til. Det er bedre for hundene våre som ikke får i seg mikroplast når de plukker opp leker eller godbiter fra banen. Sand varmes fort opp, og det gjør at snø og is smelter raskere når det er varmegrader. Hvis vi hadde kjørt på sand nå, hadde banen vært strødd og vi kunne fint trent selv om det er litt is under. Dette hadde også satt fortgang i snø/issmeltingen. Hvis vi har sand kan snøen freses/måkes et godt stykke ut i skogen, og da slipper vi avrenning på banen når snøen smelter. Evt. overskuddssand om våren lagres på kanten og brukes senere.
Prisestimat på dette er:

SAK 8 – INNKOMNE SAKER

Det har kommet inn to forslag:

Sak 8.1

Hei
 Jeg ønsker at det på årsmøtet blir gjort en fullstendig redegjørelse for innføringen av Idretten Online i Drøbak Hundeklubb.  

- Hvorfor ble dette systemet valgt?
 - Hvordan foregikk prosessen?
 - Hvilke endringer innebærer dette for medlemmene, ikke-medlemmer og instruktører?
 - Hva er omfanget av hva systemet skal brukes til? Kun hjemmeside og påmelding til kurs, eller også som kommunikasjonsplattform, medlemsregister osv.?
 - Generelle fordeler og ulemper vs andre administrasjonssystemer?
 - Fremtidsplaner ved bruk av systemet?
 For øvrig er det ikke mulig å finne protokoller fra tidligere årsmøter eller styremøter på hjemmesiden. Det foreligger derfor ingen informasjon om temaer som ble diskutert og konklusjoner som ble tatt for tidligere saker.

 

Sak 8.2

Følgende sak ønskes behandlet på årsmøte:
 Med bakgrunn i innføringen av Idretten Online, er det ønskelig med en redegjørelse fra styret om
  - Hvorfor ble Idretten Online foretrukket?
 - Bakgrunnen for valget
 - Fordeler
 - Økonomiske fordeler
 - Administrative fordeler
 - Hvilke ulemper var det med Deltager.no som gjorde at Idretten Online ble valgt?

 

Svar på sak 8.1 og 8.2 

Idretten Online ble valgt for å ha alt om DHK på en plattform: medlemmer, kurs, trening, egentreninger, styret og komiteer. 

Økonomisk er også Idretten Online rimeligere enn Deltager.no. og de gamle websidene.
Bare avgift pr påmelding er ca. kr 2 rimeligere. 
Ventelister, flytting av deltagere og egentrening er gratis hos Idretten Online, men koster 199,- pr mnd. hos Deltager.no.

Planene videre er å bli kjent med systemet slik at man kan flytte på oppdaterte kalendere, enkelt å legge inn kurs, treninger og egentreninger. Samtidig som det er et verktøy som er enkelt og raskt å bruke både for felles treninger, kurs og egentreninger. 

Protokoller og årsmøte papirer ligger nå på den nye hjemmesiden vår. 

I tillegg har vi fått en ny og spennende hjemmeside som er enklere å finne frem i.

 

 

SAK 9 – VALG

Valgkomiteens enstemmige innstilling til styre og stell i Drøbak hundeklubb:

Styret for Drøbak hundeklubb 2024:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år igjen

Nestleder: Mette Fogstad Eilesen, 2 år
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år igjen
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år igjen
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år igjen
Styremedlem: Carina Rønningen, 2 år
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, 2 år

Vara: Bettina Hasle, 1 år
Vara: Kjersti Ørgersen, 1 år
Vara: Tina Johannessen, 1 år

Valgkomite

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år
Medlem: Eva Tønnesen, 2 år
Medlem: Line Einvik Stryker, 2 år,
Vara: Therese Pettersen, 1 år

 Revisor: Siri Sponberg, 1 år 

Vararevisor: Trude Brenden, 1 år 

 

Vi minner avslutningsvis om at det ikke er lov med benkeforslag i valg i Drøbak hundeklubb, men de innkomne forslagene som er mottatt innen fristen kan selvsagt bli foreslått opp mot valgkomiteens innstilling. Vi har bestrebet oss hardt på å få en god sammensetning i styret både med tanke på aktiviteter, bakgrunn og alder, og vi håper årsmøtet vil slutte seg til våre forslag. Vi ønsker dere et godt valg!

  
Årsmøte 2023

Postet av Drøbak Hundeklubb den 14. Mar 2023

STYRETS SAMMENSETNING I 2022: 
Leder: Kjersti Pettersen
Nestleder: Tonje Mørkhagen
Sekretær: Tone Ellingsen
Kasserer: Birgitte Lysbakken
Styremedlemmer: Silje Merethe Sørvig og Harald Schjelderup
Varamedlemmer: Wenche Skau og Eva Tønnessen 

Valgkomiteen: 
Leder: Helene Nordstrøm Pettersen
Medlemmer: Stine Mørkhagen Granum og Grethe Tandberg 
Varamedlem: Elisabeth Langseth Rabe 

Revisor: Siri Sponberg
Vara: Torill Sander  

STATUS MEDLEMMER 2022: 
Antall medlemmer pr. 31.12.2022: 369 medlemmer. 
Det har vært holdt 10 styremøter. 

OPPSUMMERING AV 2022: 

Det har blitt holdt totalt 35 kurs i Drøbak hundeklubb 2022.
Det har vært 199 ekvipasjer på introkurs og 169 ekvipasjer på videregående/oppfølgingskurs. 

VALP- OG UNGHUNDKURS:

Det har vært holdt 4 valpe- og unghundkurs med totalt 66 deltakere. Fortsatt stor pågang på kursene, og flotte tilbakemeldinger. På ett av kursene fikk vi fantastiske tilbakemeldinger før vi hadde fått gått igjennom tre øvelser! Det var det beste valpekurset de hadde gått på! 
Stor takk til instruktørene Torill Sander, Henni Haraldsen, Birgitte Lysbakken, Wenche Skau, 
Heidi Mørkhagen Granum, Maria Valkeneer Kjetså og instruktørassistent Mette Fogstad Eielsen. 

LP-SATSING:

Mari Grytdal var instruktør for LP-satsingen vinteren og Heidi Linnerud vår/forsommeren 2022. Det har skjedd flere fine resultater da Kristin Jacobsen med Hugo vant klasse 2 i Follo Brukshundklubb og har fått opprykk til klasse 3. Torill Sander med Pippi vant klasse 1 under DM og har fått opprykk til klasse II. Tone Ellingsen med Trix ble nr. 2 i klasse 1 under DM, og har også fått opprykk til klasse II. Nathalie Nielsen med Zlatan har en 1. plass, 2. plass og 5. plass i klasse 3, og en 3. plass i NM for schæferhunder. Nå begynner Lp-satsingen å gi resultater. Kjempe gøy!
Gratulerer alle sammen! 

Til slutt må vi ikke glemme årets LP hunder 2022:
LP – klasse 1 – Torill Sander med Pippi
LP – klasse 2 – Kristin Jacobsen med Hugo
LP – klasse 3 – Nathalie Nielsen med Zlatan

MILJØTRENINGSKURS:

I 2022 fortsatte suksessen fra det første Miljøtreningskurset som ble lansert på tampen av 2021. 

Kurset har erstattet tidligere hverdagslydighetskurs. Miljøtreningskurset tar for seg viktige øvelser i hverdagen og generaliserer de ved at man hver uke møtes på ulike steder i Drøbak. Dette har vært noe deltakerne tidligere har gitt tilbakemelding om at har vært vanskelig å mestre på egenhånd. Kurset har hatt stor fokus på å øke samarbeidet mellom hund og fører, og å gjøre turene mer interessante. Forbipasseringer av hunder/mennesker og innkalling har selvfølgelig vært hovedfokus, men også enkle øvelser som utfordrer hundene mentalt har vært viktige element. F.eks. øvelser på sitt og bli, ulike balanseøvelser, besøk til museet hvor hundene møtte flere ulike dyr, gå bak i trapper, gå i skogen osv. En av kurskveldene har også foregått hos Ramses Zoo på Drøbak City, og vi ønsker å rette en stor takk til de som har tillatt ekvipasjene å komme inn for å øve med hundene i butikken.  

Kurset har vist seg veldig populært, og flere deltakere har faktisk vært med på mer enn ett kurs i løpet av året! Totalt ble det gjennomført 5 miljøtreningskurs i 2022 med totalt 45 deltakere. 

Noen tilbakemeldinger fra kursdeltakerne: 
“God trening i naturlig miljø med situasjoner vi møter i hverdagen.” 
“At det var rundt i «vanlige omgivelser» gjør det lettere å generalisere. Og situasjonene er mer like livet ellers. Flott at det ikke var så veldig mange deltakere.” 
Flere instruktører har vært med på kursene; både Torill, Birgitte, Wenche, Heidi, Maria og Henni har holdt kurs, og i tillegg fått god hjelp av Mette som har vært stilt som instruktøraspirant som ledd i sin instruktørutdanning, og som hun nå har fullført utdannelsen. 

I 2023 er det foreløpig planlagt 2 nye miljøtreningskurs med mange ideer til nye øvelser og situasjoner som kan trenes på. Dette gjør hvert kurs unikt, og kan derfor lokke flere til å ta kurset om igjen. 

RALLYLYDIGHET:

et ble holdt to introkurs i 2022 med totalt 21 deltakere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker, og på mandager er det over 30 ekvipasjer som deltar fast i klasse 1 og 2. Konkurransegruppen har 10-15 deltakere. Flinke instruktører driller deltakerne i enkeltøvelser og baner i varierende vanskelighetsgrad. 

I tillegg var det stadig flere ekvipasjer som trosset vær og vind og har trent RL ute i vinter og høst. RL-gruppen Team R(e)ally good har blitt en kjempeflott gjeng. Flere og flere ekvipasjer fra klubben reiser rundt og konkurrerer, og de kommer hjem med flotte resultater og pallplasser.  

Det var vært mange gode prestasjoner i 2022. Michelle ble også i år tatt ut på landslaget med Cnø. De reiste til Nordisk i Finland i desember, og hvor laget kom på en flott bronseplass og 10. plass individuelt. 

To nye instruktører i Rallylydighet har klubben også fått i 2022, Wenche Skau og Maria Kjetså. Velkommen som instruktører! 

Til slutt, tusen takk til alle de flinke instruktørene vi nå har: Michelle Malmåsen, Kjersti Pettersen,  Tone Ellingsen, Wenche Skau og Maria Kjetså. 

SMELLER:

I 2022 ble det endelig kurs og treninger igjen med Smeller. Det har vært to introkurs i Smeller i 2022 med 20 deltakere i tillegg til de organiserte videregående treningene hvor det har vært 20 deltakere. Det har også vært ett minikurs høsten 2022 for deltakerne etter introkurset. 

I 2022 ble det nye reglementet for Smeller lagt frem, og den største forandringen er at ID-lukt er blitt erstattet med Kong. Alle som har vært på ID-lukt av videregående hunder har tatt denne overgangen veldig fint. Ingen store utfordringer for hundene, og flere er klare for større utfordringer (mindre emner av Kong). 

Kjersti og Tone var også dommer og instruktør på samling i Drammen en helg i september hvor i tillegg regelverket ble gjennomgått. Tone Ellingsen var også oppe til eksamen for instruktør i Smeller og besto. Drøbak hundeklubb har nå to autoriserte instruktører i Smeller, og det er kun 42 i hele Norge. Kjempe bra! 

BRONSEMERKEKURS:

Det har vært to bronsemerkekurs med 17 deltakere i år. Hele 9 deltakere har greid merket i løpet av 2022. Det var meget imponerende hvor hardt deltakerne jobbet i tillegg til kurskveldene. Instruktører har vært Wenche Skaug og Tone Ellingsen.

AGILITY:

2022 var året da pandemien slapp litt taket. Det var dessverre ikke noe opplegg for innetrening vinteren 2021/2022, og sosialt og miljømessig er manglende eget sted å trene om vinteren en stor utfordring, og det begynner å bli prekært å få dette på plass for å kunne fortsette å ha det gode miljøet og samholdet som jo fortsatt er der. Vinteren 2022/2023 er ag-gruppen tilbake i ridehuset, men det er sene treningstider og ikke som i «gamle dager» lenger her. Men treningene ble gjennomført med masse bra baner, og svært god inspirasjon for de som deltar.  

Nybegynnerkurs og barn/unge
Våren 2022 ble det gjennomført to ulike introkurs i agility. Instruktører var Stine Mørkhagen Granum og Tonje Mørkhagen på det første kurset, og Eva Tønnessen og Bettina Hasle på det andre kurset. Det ble gjennomført introkurs på høsten også. Etter helgene med introkurs ble det vanlige torsdagskurset gjennomført for alle tre introkursene. Det var krevende for instruktørene når hele torsdagen gikk bort til nybegynnertrening, samtidig som det var barn- og ungetrening på tirsdager fram til kl. 19. Det var også krevende for gruppa å klare å ta godt vare på over 20 nybegynnere som kom fra kurs omtrent samtidig. Det er derfor bestemt at det bare blir ett introkurs om våren og ett om høsten. Begge blir med oppfølgingskurs 6 torsdager på rad. I tillegg skal det kjøres et oppfriskningskurs hver vår så fort snøen går.  

Oppfriskningskurset eller kaoskurset våren 2022 ble svært vellykket. Det ble jobbet aktivt med miljøforstyrrelser, og det var tidvis 18 folk og hunder i ulik aktivitet ute på banen – samtidig!   

Høsten 2021 var det rundt 25 barn og unge som trente. Mange av disse blir borte i løpet av vinteren fordi det går så lang tid til det er et treningstilbud igjen. Det var imidlertid mellom 8-15 barn og unge på trening hver tirsdag i mai og juni. 

Tilbudet «åpnet» igjen i september og fortsatte nesten ut november. Tilbudet for barn og unge vil bli enda bedre i 2023. De blir delt i to grupper fra 0-11 år og fra 12-18 år. Begge grupper vil hete Drøbak hundeklubb rekrutt. De tre ansvarlige er Eva Tønnessen, Lilly-Ann Myhrvold og Bettina Hasle, og styret vil bli holdt informert om deres arbeid videre.  

Ingen behøver å konkurrere 
Agility-gruppen er jo egentlig litt opptatt av at det skal være mulig å bare trene og ha det gøy med hund, og at man ikke behøver å dra rundt på konkurranser. Men så er det jo samtidig slik at det er så hyggelig og sosialt når flere drar av gårde og tester ut treningsarbeidet som har vært gjort i disse konkurransene, men alle skal vite: Man er like velkommen på trening selv om konkurranseambisjonene IKKE er der.  

NM
NM i 2022 ble arrangert på Gjøvik, og klubben hadde to small lag i finalen, men det ble ikke medalje i år. Det var ingen medium lag i finalen, men ellers endte det altså med to sølv og en bronse til Drøbaks gjeng med denne utrolige innsatsen:  

Medaljene endte hos:
2.plass i NM i XS fikk Bettina og Binki 
3.plass i NM i XS fikk Øydis og Olga 
2.plass i NM i M fikk Annie og Vanilje   

Men også i de andre uoffisielle klassene ble det hentet medaljer: 

1.plass i XS klasse 1 Trude og Babsi og ble Gjøvikmester 2022 
2.plass i L klasse 1 Yvonne og Logan og ble 2. plass Gjøvikmester 2022
2.plass i XL Line og Iris og ble 2. plass Gjøvikmester 2022
2.plass i M Klasse 2 Carina og Bixter og ble 2. plass Gjøvikmester 2022
3.plass i M Klasse 2 Madeleine og Ninja og ble 2. plass Gjøvikmester 2022 

Helene og Penny fikk også 2. plass i individuell hoppfinale 

Bettina og Binki fikk også 3. plass i individuell agilityfinale  

Ida og Zuki fikk også 2. plass i individuell hoppfinale 

Eva og Lily ble nummer 4 i individuell hoppfinale 

Eva og Kieran fikk 6. plass i kl 1 finalene 

Landslag  

Helene Norstrøm Pettersen med Pixie ble tatt ut som andre reserve til nordisk mesterskap, og med bare to døgn igjen til første start får hun beskjed om at hun får gå. Den muligheten takker Helene sporty nok ja til. Så for sjette gang på rad representerer hun Norge og landslaget i agility. Det er rett og slett rått! 

Junior-VM i Finland  

Her hadde Drøbak hundeklubb med Annie Tellnes som startet med både Vanilje og Olympia. Olympia klarte en 11. plass, Vanilje en 22. plass samt 3. plass med sitt lag i hoppkonkurransen. Annie og hundene kom gjennom 7 av 8 løp og gjorde en fantastisk innsats som VM-debutant. Gratulerer! 

To stevner på rappen 

Sensommeren og tidlig høst ble en litt strevsom affære for agility-gruppa. Først ble det arrangert sommerstevne på kunstgressbanen bak Frogn videregående skole for første gang. At Frogn kommune og DFI sa ja til klubbens forsøksprosjekt er vi svært takknemlige for, og det ble en helt vanvittig vellykket helg. 12-13. august viste seg å bli den varmeste augusthelgen på svært lenge. Heldigvis var banen rett ved et badevann og med masse tilgang til vann både for hunder og folk. Og bare få uker etter var det duket for DM på Høiås. I 2023 er det bestemt at det må holde å arrangere sommerstevne samt et lagstevne som kveldsstevne, enten i mai eller tidlig september. Dato er ikke bestemt. 

Sommerstevnet 2022 var første gang det ble arrangert stevne så langt «hjemmefra». Det innebar utrolig mye dugnadsjobb med tanke på å flytte ned alt som trengtes av utstyr til gjerder mellom ringene, aglity-utstyr, kiosk mv. Follo brukshundklubb stilte nok en gang med å låne ut både gjerde og utstyr. Vi er veldig takknemlig for å ha en så grei naboklubb.  

Men altså: det var en haug med mennesker som jobba fra 16-22 på fredag, fra 7-22 på lørdag og tilsvarende søndag. Det var ikke en sur mine å se noe sted, og agility-gruppa fikk utrolig mye skryt for akkurat det. At ingen var sure, men løste de utfordringer som måtte dukke opp. Det er bare å ta av seg og bøye seg i hatten for alle disse fine folka vi har i agility-gruppa. Her stilte ferske nybegynnere opp side ved side med de mer garva dugnadsfolka.  

Det er vanskelig å begynne å nevne navn, for noen kan bli glemt. Men først av alt må vi få nevne Yvonne som sørget for alt av lister og at alt var på stell med bemanning. Så er det Eva som sikret avtalen med kommunen og hentet dommer, hentet utstyr fra Follo, og var den første som kom og den siste som gikk. Premiegjengen med Tina, Carina, Bettina, Eileen og Yvonne i spissen hadde hanket inn utrolig mange bra sponsorer. Yvonne og Carina sørget for solid reklame i sosiale medier. Og årets store pluss var kiosken. Sissel og Trude hadde en solid planlegging og det ble solgt lapskaus (hjemmelagd av Lena), hamburgere og pølser og brus og kaker mv. Fra kiosken fikk også alle som jobbet henta seg mat, og noen (les Eva dagens speaker) fikk servert når det så ut som det røyna litt på. Penger tjente klubben også på kiosken, men så er det også så utrolig viktig for helheten i stevnet at en god kiosk er på plass.  

Til slutt må årets AG hunder for 2022 ikke glemmes (resultater hentet fra systemet devent): 

Klasse 1 Olympia og Annie Tellnes
klasse 2 Cazie og Silje Merethe Sørvig
klasse 3 Ninja og Eileen Gærup 


Trykk her for å se årsmøteprotokoll.