Årsmøte 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Feb 2024

Det er tid for årsmøte igjen, denne gangen tirsdag 19. mars kl. 19:00, - ikke overraskende i Drøbak Hundeklubbs klubbhytte.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meddeles styret skriftlig innen 4. februar 2024. på mail til: drobak@klubb.nkk.no

For ordens skyld minner vi om at det bare er medlemmer (som har betalt medlemskontingenten for 2024) som har møte-/stemmerett på årsmøtet, og kun medlemmer hvor betaling er registrert hos NKK vil få tilsendt innkalling og møtepapirer.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

 

Hilsen styret i Drøbak Hundeklubb