Årsmøte 2024

Postet av Drøbak Hundeklubb den 7. Feb 2024
Innkalling og årsmøtepapirer 

Tirsdag 19mars 2024 kl: 19.00 

 

Klubbhytta

Oberst Eriksens vei 34, 1445 Drøbak

 

 

InnholdDAGSORDEN

 1. Konstituering.
 2. Godkjenne forretningsorden.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av 2 referenter, 3 personer til tellekorps og 2 til å signere protokollen.
 5. Godkjenne de stemmeberettigede, forhåndsstemmer og fullmakter.
 6. Godkjenne innkalling.
 7. Godkjenne dagsorden.
 8. Behandle styrets årsberetning 2023.
 9. Behandle revidert regnskap 2023.
 10. Behandle forslag til budsjett 2024.
 11. Behandle innkomne forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingenter for 2025.
 13. Valg (kandidatene er blitt forespurt på forhånd).

 

SAK 1 – KONSTITUERING

Godkjenne forretningsorden: 

Forretningsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under gjennomføring av møtet. Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av møtet. 

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
 3. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.

Avstemningsregler:

Avstemning foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er vedtatt å sette strek. Møteleder refererer de forslag som foreligger og redegjør for hvordan avstemningen skal foregå. 

Åpen avstemning over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer enn ett forslag kan votering foregå ved håndsopprekking. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet stemmer føres inn i protokollen.  

Avstemning kan avgjøres ved Simpelt flertall • Flest stemmer.
 Alminnelig flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller ikke.
 Absolutt flertall • 50 % + 1 av de avgitte stemmer • Blanke stemmer teller.
 Kvalifisert flertall • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall • Blanke stemmer teller.

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.  

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

SAK 2 – STYRETS ÅRSBERETNING 2023

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2023:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år,  
Nestleder: Tonje Mørkhagen, PÅ VALG 
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år 
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år 
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år 
Styremedlem: Silje Merethe Sørvig, PÅ VALG 
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, PÅ VALG 
Vara: Bettina Hasle, PÅ VALG 
Vara: Mette Fogstad Eielsen, PÅ VALG 
Vara: Tina Johannessen, PÅ VALG 

Valgkomite 

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år, 
Medlem: Grethe Tangberg, PÅ VALG   
Medlem: Heidi Mørkhagen Granum, 1 år 
Vara: Therese Pettersen, PÅ VALG  

Revisor: Siri Sponberg, 1 år PÅ VALG  
Vararevisor: Trude Brenden, 1 år PÅ VALG  

STATUS MEDLEMMER 2023: 
Antall medlemmer pr. 31.12.2023: 371 medlemmer. 
Det har vært holdt 10 styremøter.

OPPSUMMERING AV 2023:
Det har vært 422 deltakere på kursene i Drøbak hundeklubb 2023.
Det har vært ekvipasjer på introkurs, og ekvipasjer på videregående/oppfølgingskurs.

VALP- OG UNGHUNDKURS:

Som vanlig har det vært holdt 4 valpe- og valp- og unghundkurs og med totalt 60 deltakere.   Det viser at det fortsatt er et stort antall deltakere som kommer på kursene til tross for at den økonomiske situasjonen skal ha endret seg for de fleste. Flotte tilbakemeldinger hvor kursdeltakerne bl.a. peker på at instruktørene tilrettelegger slik at alle får stort utbytte av kursene uavhengig av rase og nivå. Stor takk til instruktørene Torill Sander, Heidi Mørkhagen Granum, Henni Haraldsen, Wenche Skau, Mette Fogstad Eielsen og Birgitte Lysbakken.

LP-SATSING:
 Gruppen var så heldig å få Beth Vilbo som er på landslaget som instruktør i 2023. Det er åtte ekvipasjer som har trent i år. Halvparten har konkurrert på offisielle LP-stevner. Det blir to ekvipasjer til som blir med i gruppen i 2024, og antallet blir da 10 aktive. Det tar naturlig nok tid å bygge opp en LP-gruppe da Rallylydighet har vært veldig populært de siste årene. Det er imidlertid viktig å ha en lydighetsgruppe i klubben da det er tydelige tegn på at antall deltakere på LP-stevner øker. Gruppen er derfor utrolig glad for at Beth også vil være LP-instruktør for klubben i 2024.

Gruppen hadde en egen juleavslutning på Peppes Pizza hvor det kun var et forfall. Tone Ellingsen, Torill Sander, Henni Haraldsen, Nathalie Nielsen, Kristin Jacobsen, Martine Winther Urdal, Kjersti Ørgersen og Birgitte Lysbakken deltok. Veldig hyggelig at så mange ville tilbringe kvelden sammen.

Klubben har et offisielt LP-stevne lørdag 25. mai i år på appellplassen, og hele gruppen gleder seg til at både Kjersti med Jeppe og Martine med Nero skal debutere i klasse 1.   Dette blir raser som vanligvis ikke konkurrerer så ofte i lydighet, og noe som blir en veldig god reklame for klubben vår.

MILJØTRENINGSKURS:
DHK arrangerte to Miljøtreningskurs i 2023 med totalt 12 deltagende ekvipasjer. Vår erfaring er at på miljøtreningskursene kan det komme ekvipasjer med til dels store utfordringer. Ofte er det eiere av unghunder i verste hormonalder – opptil 2 år – som melder seg på. Felles for disse er at de ikke har fulgt opp treningen gjennom valpetiden, og møter på grunn av dette ekstra utfordringer når valpen blir unghund. Mange mistolker hundens adferd og menneskeliggjør den. Det kreves derfor spesielt mye av instruktører som holder dette kurset – både i å lese hund, kunnskap om ulike raser og problemløsing. 

Wenche og Mette, som var instruktører på første kurset, opplevde selv med få deltakere at det var krevende å følge opp alle tilstrekkelig. Derfor var de veldig takknemlige for at Torill var med som deltaker og kunne steppe inn som "spesiallærer" for ekvipasjen med størst utfordringer!

På årets andre kurs var det kun fem deltagende ekvipasjer og Henni – med flere miljøtreningskurs bak seg – stilte derfor alene som instruktør. Å ikke ha noen å samarbeide med på et slikt kurs, gjør det spesielt vanskelig å følge opp, tilrettelegge og finne løsninger for ulike problemer som oppstår. Vi ønsker derfor å unngå en slik situasjon i fremtiden.

Men kurset er populært, og ekvipasjene får mye igjen av å delta! Flere ytrer også ønske om å delta på samme type kurs ved en senere anledning. Kursene foregår på forskjellige steder i Drøbak og gir deltakerne ulike utfordringer hver kurskveld. Den ene kurskvelden på vårparten, var vi til og med på busstur! Det gikk veldig bra for alle sammen. Trivelige og rolige hunder, hyggelige passasjerer og bussjåfører som satte pris på "besøket".

Hver kurskveld bød på anledninger til å snakke om en rekke forskjellige temaer. Alt fra kontakt og kos til belønning og tips om hvordan små hundeførere med store, sterke hunder skal klare å få "skikk på bikkja". 

Flere av deltakerne hadde problemer med sine hunder, som utagering og stress, men vi så tydelig fremgang hos ekvipasjene utover i kurset. Eierne var flinke til å jobbe og tok til seg tips, råd og treningsmetoder og vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne siste kurskveld.

Ettersom kurset ofte tiltrekker seg utfordrende ekvipasjer og kan være krevende for yngre hunder, skal vi i 2024 teste med to ulike miljøkurs. Ett kurs likt som vi har holdt nå med aldersgrense over 6 måneder, og et kortere kurs med mindre forstyrrelser for yngre hunder (under 6 måneder). Vi ønsker å kunne tilby et kurs som er et mer naturlig neste steg etter valpekurs, i håp om at vi kan forebygge problematferd som vi ofte møter når hundene blir eldre.

RALLYLYDIGHET:

Det ble holdt to introkurs i 2023 med totalt 24 deltagere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker fortsatt, og på mandager er det 30-40 ekvipasjer som deltar i klasse 1 og 2. Noen av de som ble rekruttert fra introkursene har allerede debutert i konkurranser.

I konkurransegruppen er vi rundt 8 deltagere, og i 2023 har vi hatt fokus på å gå klasse 3/elitebaner og gi veiledning i det nye regelverket som trådte i kraft ved nyttår.

Klubben leide inn Ina Wold Eriksen til å holde kurs i det nye regelverket på starten av året. Det er mye nytt å forholde seg til, så dette var en nyttig gjennomgang.

Rallylydighetsgruppa har i samarbeid med Michelle Malmåsen utarbeidet et helt nytt kurs kalt Grunnferdigheter. Kurset skal bl.a. gi hunden et bevisst forhold til posisjoner, plassering og kroppskontroll. Kurset passer best for ekvipasjer som skal konkurrere i RL og/eller LP. Kurset ble satt opp to ganger i løpet av året og vi fikk svært gode tilbakemeldinger på at dette var nyttige og morsomme øvelser.

11.-13. august arrangerte Drammen Brukshundklubb Norgesmesterskap i rallylydighet og klubben hadde flere påmeldte deltagere. Vi gratulerer Therese Pettersen og Ipa som uoffisiell norgesmester i klasse 1, og Michelle Malmåsen og Cnø med en flott fjerdeplass i NM-finalen.

I september arrangerte klubben dobbelt rallylydighetsstevne sammen med Norsk Hovawart Klubb på Breivoll i Ås. Dette er første gang det blir arrangert dobbelt rallylydighetsstevne i Norge (dvs. at en ekvipasje fikk mulighet til å starte i to ulike konkurranser lørdag og det samme på søndag. Fire starter på en helg er en skikkelig utfordring!)

Det var til sammen over 400 påmeldte ekvipasjer.

Det var hardt arbeid både i forkant, underveis og etterpå, men vi fikk det til! Målsettingen vår om at alle som hjalp til også skulle få starte, gikk nesten. Det var, dessverre, noen som måtte stå over konkurransen på søndagen for at vi skulle klare å komme i mål med alt det praktiske.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakere i etterkant av stevnet, så klapp på skulderen og en stor takk til alle som hjalp til!

Også i 2023 arrangerte klubben «Trippel» i samarbeid med Moss og omegn hundeklubb og Follo Brukshundklubb. «Trippelen» er en uoffisiell konkurranse der klubbene hadde 20 påmeldte ekvipasjer hver, og hvor bedømmingen i klassene gjøres av klubbenes egne medlemmer. Arrangementet gir god trening i å være i en konkurransesituasjon.

Klubben har fått en ny instruktør i løpet av året. Velkommen som instruktør, Mette Fogstad Eielsen.

Til slutt, tusen takk til alle de flinke utøverne vi har i klubben som stiller opp like blide og positive hver mandag - uansett vær!

SMELLER:

Vi har hatt to intro kurs i Smeller, ett i februar med 5 ekvipasjer og ett i oktober med 7 ekvipasjer. 

På mandager har det vært en stabil gjeng på 5-10 deltagere som har hjulpet hverandre og trent i hytta. 

Vi venter på at regelverket skal gå igjennom, og har derfor måtte vente på å kunne delta på stevner eller selv arrangere stevner.

Flere av våre ekvipasjer deltok på en gjennomkjøring av klasse 1 og 2 i Drammen søkssenter. Her fikk vi virkelig testet våre kunnskaper, og fikk mange konstruktive tilbakemeldinger både på øvelsene og bedømmelsene.


 AGILITY:

Utfordringen med innetrening i vintermånedene er igjen sosialt og miljømessig en stor utfordring, og det begynner å bli prekært å få dette på plass for å kunne fortsette å ha det gode miljøet og samholdet som jo fortsatt er der.

Vinteren 2022/2023 var ag-gruppen tilbake i ridehuset, men det var sene treningstider. Men treningene ble gjennomført med masse bra baner, og svært god inspirasjon for de som deltar.

 

Nybegynnerkurs og barn/unge

I 2023 ble det gjennomført to ulike introkurs i agility, ett på våren og ett på høsten.

Etter helgene med introkurs ble det vanlige torsdagskurset gjennomført.
 Det er krevende for treningsmiljøet når den beste treningstiden på torsdager går bort til nybegynnertrening, samtidig som det er barn- og ungetrening på tirsdager fram til kl. 19.30. Vi ønsker oss flere timer i døgnet, slik at alle får trent bra.

Høsten 2023 var det rundt 25 barn og unge som trente. Mange av disse blir borte i løpet av vinteren fordi det går så lang tid til det er et treningstilbud igjen. Det blir spennende å se hvor mange som kommer igjen nå som vi i mars 2024 har startet opp igjen treningene.

Tilbudet for barn og unge vil videreutvikles i 2024.  De blir delt i to grupper fra 0-12 år og fra 12-18 år. De er nå fire ansvarlige er Bettina Hasle, Bjørg Astrid Johannessen, Eva Tønnessen og Lilly-Ann Myhrvold og styret vil bli holdt informert om deres arbeid videre.

Ingen behøver å konkurrere

Agility-gruppen er jo egentlig litt opptatt av at det skal være mulig å bare trene og ha det gøy med hund, og at man ikke behøver å dra rundt på konkurranser. Men så er det jo samtidig slik at det er så hyggelig og sosialt når flere drar av gårde og tester ut treningsarbeidet som har vært gjort i disse konkurransene, men alle skal vite: Man er like velkommen på trening selv om konkurranseambisjonene IKKE er der.

NM

NM i 2023 ble arrangert i Arendal, og klubben hadde to small lag i finalen, og ett medium-lag men det ble ikke medalje i år. De fremste prestasjonene ellers stod Vilde Jørdre Øybekk og geo ble Arnedalsmester (uoffisiell norgesmester) i klasse ekstra large, Carina Rønningen med Bixter var så nærme så nærme en medalje i klasse medium i NM, det ble en helt super fjerdeplass. Og mest rørende: Tonje Mørkhagen med Bella kom seg hele veien til finalen og ble nr 10 av 82 i NM!

Junior-NM

Her tok rett og slett Drøbak hundeklubb storeslem. Annie Tellnes tok alene to gull, både i medium og large-klassen med sine hunder Vanilje og Olympia, mens Kai Olsen tok gull i small klassen. Tilla Storaas med «lånehund» Binki tok sølv i smallklassen og Eva Marie Pedersen med Amira en flott 6. plass i klasse large.

LANDSLAG

Vala Hjorth-Jenssen og Saya kvalifiserte seg egentlig både til VM og Nordisk mesterskap i uttaksløpene i 2023. Det betyr at de er blant landets fire fremste ekvipasjer i mellom-klassen. Utrolig imponerende.

Junior-VM i England

Her hadde Drøbak hundeklubb med Annie Tellnes som startet med både Vanilje og Olympia. Annie og hundene gjorde nok en gang en fantastisk innsats under VM.Aldersgrensen er her 18 år, så i 2024 er Annie for gammel til deltakelse.

Sommerstevne

For andre gang ble det arrangert sommerstevne på kunstgressbanen bak Frogn videregående skole. At Frogn kommune og DFI nok en gang sa ja til dette er vi svært takknemlige for, og det gjelder også i 2024. Stevnet gir svært gode inntekter for oss.

Follo brukshundklubb stilte nok en gang med å låne ut både gjerde og utstyr. Vi er veldig takknemlig for å ha en så grei naboklubb. Men altså: det var en haug med mennesker som jobba fra 16-22 på fredag, fra 7-22 på lørdag og tilsvarende søndag. Det var ikke en sur mine å se noe sted, og agility-gruppa fikk utrolig mye skryt for akkurat det. At ingen var sure, men løste de utfordringer som måtte dukke opp. Det er bare å ta av seg og bøye seg i hatten for alle disse fine folka vi har i agilitygruppa. Her stilte ferske nybegynnere opp side ved side med de mer garva dugnadsfolka.

Til slutt må årets AG hunder for 2023 ikke glemmes (resultater hentet fra systemet

devent):

Kl 1: Trine Hallum og Perla

Kl 2: Tonje Mørkhagen og Noah

Kl 3: Vala Hjorth-Jenssen og Saya


SAK 3 – RESULTAT RAPPORT 2024

 

SAK 4 – REVISJONSBERETNING


SAK 5 – FORSLAG TIL BUDSJETT 2024

 

DRØBAK HUNDEKLUBB         FORSLAG TIL BUDSJETT 2024:

INNTEKTER:

Medlemskontingenter                                      kr.   135.000                                OVERSKUDD: kr. 140.700

DM/RL + LP                                                          kr      40.000

Auguststevnet                                                    kr.      80.000

Ag-innetrening                                                    kr.      15.000

Trippelstevnet                                                     kr.        6.000

Kurs                                                                       kr.    430.000    

Studieforbundet                                                 kr.      40.000

Tilskudd kommunale og private midler         kr.    100.000

Diverse inntekter (renteinntekter, brus)       kr.      20.000

Sum inntekter                                                      kr. 866.000

UTGIFTER:

Klubbarrangementer/møter                            kr.    10.000 

Styreutlegg                                                          kr.    39.000

Kontingenter NBF m.m.                                    kr.      6.000    

Konkurransekurs Ina                                          kr.      5.000

Oppgradering/utstyr LP-gruppa                      kr.    15.000

Oppgradering/utstyr RL                                    kr.    14.000

Oppgradering/utstyr Smeller                           kr.      7.000

Oppgradering/utstyr AG inkl Barn/Ungdom kr.    87.900

Lystavle                                                                kr.    19.400

Kickbike                                                                kr.    17.000

Mobil speilvegg                                                  kr.    12.000                

Data og kontorrekvisita                                     kr.    20.000

Strøm, septiktank + vedlikehold klubbhytta kr.  175.000 

Instruktørutgifter alle kurs                               kr.  275.000

Revisjonshonorar                                                               kr.      8.000

Diverse (sponsorkostnader, gaver, gebyrer) kr.    15.000

Sum utgifter                                            kr. 725.300

SAK 6 – MEDLEMSKONTINGENT 2025  

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2024. Dette betyr at Drøbak hundeklubb har følgende medlemskap med tilhørende kontingenter i 2024:  
Hovedmedlem kr. 400,-, Husstandsmedlem kr. 100,- og Juniormedlem 200,-.

Medlemsrekruttering  

Antall medlemmer pr 31.12 2023:  
 371 medlemmer derav:
325 hovedmedlemmer 
4 husstandsmedlemmer
19 juniormedlemskap
2 æresmedlemmer
21 instruktører

Drøbak hundeklubb har vært et tilbud for alle hundeinteresserte i Drøbak og omegn i 50 år.
I dag har vi 371 medlemmer på medlemslisten fra 4 til 80 år.

SAK 7 – OPPUSSING AV DRØBAK HUNDEKUBB

Styret er bekymret for hytta og appellplassen, og styret har derfor innhentet snekker som har kommet med følgende tilbakemeldinger:
Utgansdøren må repareres.
Boden ute er sliten og rotten. Det må lages ny.
Takrennene er overfylt med blader m.m. Dette må vi være flinkere til å fjerne. Det er slike tilfeller som ødelegger hus. Det er nødvendig å rense både tak og takrenner, og dette bør prioriteres til våren.

Klubben sliter med snø, overvann, dårlig drenering og avrenning på banen. Det vil for fremtiden bli forbudt med granulater (mulig 2030-2032), og Frogn kommune har allerede en visjon om null-utslipp av granulat i naturen da mikroplast er et stort problem.

Hvis vi bytter til sand blir det ingen utslipp/forurensning av granulater, og miljøet blir tatt hensyn til. Det er bedre for hundene våre som ikke får i seg mikroplast når de plukker opp leker eller godbiter fra banen. Sand varmes fort opp, og det gjør at snø og is smelter raskere når det er varmegrader. Hvis vi hadde kjørt på sand nå, hadde banen vært strødd og vi kunne fint trent selv om det er litt is under. Dette hadde også satt fortgang i snø/issmeltingen. Hvis vi har sand kan snøen freses/måkes et godt stykke ut i skogen, og da slipper vi avrenning på banen når snøen smelter. Evt. overskuddssand om våren lagres på kanten og brukes senere.
Prisestimat på dette er:

SAK 8 – INNKOMNE SAKER

Det har kommet inn to forslag:

Sak 8.1

Hei
 Jeg ønsker at det på årsmøtet blir gjort en fullstendig redegjørelse for innføringen av Idretten Online i Drøbak Hundeklubb.  

- Hvorfor ble dette systemet valgt?
 - Hvordan foregikk prosessen?
 - Hvilke endringer innebærer dette for medlemmene, ikke-medlemmer og instruktører?
 - Hva er omfanget av hva systemet skal brukes til? Kun hjemmeside og påmelding til kurs, eller også som kommunikasjonsplattform, medlemsregister osv.?
 - Generelle fordeler og ulemper vs andre administrasjonssystemer?
 - Fremtidsplaner ved bruk av systemet?
 For øvrig er det ikke mulig å finne protokoller fra tidligere årsmøter eller styremøter på hjemmesiden. Det foreligger derfor ingen informasjon om temaer som ble diskutert og konklusjoner som ble tatt for tidligere saker.

 

Sak 8.2

Følgende sak ønskes behandlet på årsmøte:
 Med bakgrunn i innføringen av Idretten Online, er det ønskelig med en redegjørelse fra styret om
  - Hvorfor ble Idretten Online foretrukket?
 - Bakgrunnen for valget
 - Fordeler
 - Økonomiske fordeler
 - Administrative fordeler
 - Hvilke ulemper var det med Deltager.no som gjorde at Idretten Online ble valgt?

 

Svar på sak 8.1 og 8.2 

Idretten Online ble valgt for å ha alt om DHK på en plattform: medlemmer, kurs, trening, egentreninger, styret og komiteer. 

Økonomisk er også Idretten Online rimeligere enn Deltager.no. og de gamle websidene.
Bare avgift pr påmelding er ca. kr 2 rimeligere. 
Ventelister, flytting av deltagere og egentrening er gratis hos Idretten Online, men koster 199,- pr mnd. hos Deltager.no.

Planene videre er å bli kjent med systemet slik at man kan flytte på oppdaterte kalendere, enkelt å legge inn kurs, treninger og egentreninger. Samtidig som det er et verktøy som er enkelt og raskt å bruke både for felles treninger, kurs og egentreninger. 

Protokoller og årsmøte papirer ligger nå på den nye hjemmesiden vår. 

I tillegg har vi fått en ny og spennende hjemmeside som er enklere å finne frem i.

 

 

SAK 9 – VALG

Valgkomiteens enstemmige innstilling til styre og stell i Drøbak hundeklubb:

Styret for Drøbak hundeklubb 2024:

Leder: Kjersti Pettersen, 1 år igjen

Nestleder: Mette Fogstad Eilesen, 2 år
Sekretær/styremedlem: Wenche Skau, 1 år igjen
Kasserer/styremedlem: Birgitte Lysbakken, 1 år igjen
Styremedlem: Tone Ellingsen, 1 år igjen
Styremedlem: Carina Rønningen, 2 år
Styremedlem: Merethe Schjønneberg, 2 år

Vara: Bettina Hasle, 1 år
Vara: Kjersti Ørgersen, 1 år
Vara: Tina Johannessen, 1 år

Valgkomite

Leder: Stine Mørkhagen Granum, 1 år
Medlem: Eva Tønnesen, 2 år
Medlem: Line Einvik Stryker, 2 år,
Vara: Therese Pettersen, 1 år

 Revisor: Siri Sponberg, 1 år 

Vararevisor: Trude Brenden, 1 år 

 

Vi minner avslutningsvis om at det ikke er lov med benkeforslag i valg i Drøbak hundeklubb, men de innkomne forslagene som er mottatt innen fristen kan selvsagt bli foreslått opp mot valgkomiteens innstilling. Vi har bestrebet oss hardt på å få en god sammensetning i styret både med tanke på aktiviteter, bakgrunn og alder, og vi håper årsmøtet vil slutte seg til våre forslag. Vi ønsker dere et godt valg!