Styremøte Mai


Arrangør: Styret i Drøbak Hundeklubb
Påmeldingsfrist: 07.05.2024 20:30

Tid


Styremøte Drøbak Hundeklubb 
Dato: 07.05.2024                    / på hytta 

Møte nummer –6 – 2024 

 

Deltagere: 

 

Meldt forfall: 

 

Ikke møtt: 

 

Referent: 

Møtestart: 

19:00 

Møteslutt: 

21:00 

 


 

Sak 

Ansvar 

Frist 

 

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - 

Kjersti 

 

 

hall 

 

 

 

Lage Nyhetsbrev/epost som sendes ut 2-4 ganger i året,  

med info til alle medlemmer om planlagte kurs og evt. 

 

 

 

Tome MVA 

 

 

 

Sende inn lovendringer til NKK med sporing – Wenche ordner dette med hjelp fra Kjersti   

 

 

 

Borgertoget   

 

 

 

Valp/grunnkurs  - Kompetansebygging  

 

 

 

Mentalkurs   

 

 

9    

 

Guider for hytte og appelplassen + Dugnad   

 

 

10 

 

“Oppgaver for komiteer 

 

 

11 

 

Søknad LP Natalie 

 

 

12 

 

Stor handel ASko  

Kjersti Ø 

 

13 

 

Dugnaden 

 

 

 

14 

 

Lp-stevnet 25. mai   

 

 

15 


DHK Agenda mai 2024.docx

 ,

link til mappe

https://drive.google.com/drive/folders/1Eq9Xm-HJOBqCijVwagrMLTj9kF7GIhs0?usp=sharing


 

 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.